Renovatie Oostlijn Metro Amsterdam

 • Projecttitel:

  Renovatie Oostlijn; Vluchtwegmaatregelen Ondergrondse Stations Metro Oostlijn Amsterdam

 • Opdrachtgever project:

  Dienst Metro Amsterdam

 • Uitvoerende organisatie(s):

  CSWE vof

 • Contractvorm:

  UAV-TI / UAV 89

 • Looptijd project:

  November 2011 - juni 2015

 • Opdrachtgever Jeras:

  CSWE vof

 • Looptijd inzet Jeras:

  November 2011 - juni 2015

Lees meer

Werkzaamheden project

Dit project betreft een multidisciplinair werk, met elektrotechnische, werktuigbouwkundige en civieltechnische werkzaamheden in vijf metrostations, kelderruimtes en tunnels in Amsterdam.

 

Jeras voert hier in opdracht van CSWE vof het contractmananagement.

Dit bestaat uit het onderbouwen, calculeren, samenstellen, indienen en uitonderhandelen van alle meer- en minderwerken, alsmede claims ten gevolge van contractswijzigingen. Deze wijzigingen zijn o.a. gevolg van diverse technische aanpassingen, onverwacht aangetroffen situaties (asbest) en door de opdrachtgever gewenste wijzigingen en/of aanpassingen.