Contractmanagement

Bij het woord contractmanagement denken veel mensen aan omvangrijke documenten en juridische teksten. Uiteraard maken onze contractspecialisten documenten en contracten begrijpelijk, overzichtelijk en toegankelijk voor u, maar contractmanagement is veel meer dan dit.

 

De vele gezichten van contractmanagement 

Contractmanagement is ook een middel om een samenwerking te formaliseren en om inhoudelijk te sturen op lopende contracten. Onze contractmanagers zien er voor u op toe dat alle gemaakte afspraken worden nagekomen. Alle betrokken partijen blijven hierdoor scherp.

 

Daarnaast kijken we specifiek naar onderbelichte en onderscheidende aspecten binnen het contract. Zijn er verschillen van inzicht? Is er sprake van harde standpunten? Waar zitten de grootste risico’s en bedreigingen? Moeten er waarschuwingsbrieven of andere meldingen aan de opdrachtgever verstrekt worden? En natuurlijk houden we scherp voor u in de gaten waar de kansen zitten.

 

Commercieel en oplossingsgericht

Onze contractmanagers hebben een uitgebreide kennis van en ervaring met UAV-gc 2005-contracten. Ook hebben zij een meer commerciële en oplossingsgerichte insteek dan een pur sang jurist.  Uiteraard schakelen zij tijdig de hulp in van een jurist als dat nodig is.

 

‘Op basis van een goede inhoudelijke kennis van het contract voeren we een open discussie wanneer er verschillen van mening en/of interpretatie zijn. Hard op de inhoud en zacht op de persoon.’

Arjen Jeras

Contractmanager