Technisch management

Het technische ontwerp, de uitvoering en de oplevering van het project moet op een beheerste en transparante wijze tot stand komen. De realisatie van het geheel en van de verschillende projectfases voldoet dan steeds aan de gestelde eisen.

 

Wij bewaken dat aan alle eisen wordt voldaan

Wij maken zelf geen ontwerpen, maar werken samen met de door onze opdrachtgever ingeschakelde ingenieursbureau(s). Door verificaties en keuringen waken wij erover dat alles aan de contractueel gestelde eisen voldoet. Tijdens de uitvoeringsfase verzorgen wij de interne en externe technische overleggen, maken de actielijsten en zien toe op naleving hiervan.

 

Meer dan 'alleen maar' delegeren, plannen en organiseren

Met behulp van de input van alle betrokkenen is de technisch manager verantwoordelijk voor het opstellen en de naleving van de overall- en detailplanning. Onze technisch manager staat in nauw contact met de (hoofd) uitvoerder/projectleider op het werk. Hij denkt mee, is kritisch, vraagt, luistert, stimuleert én inspireert alle teamleden. Zo leiden wij de projectorganisatie naar betere prestaties en resultaten.

 

Kan uw project een technisch manager gebruiken die méér doet dan alleen delegeren, plannen en organiseren? Die een hart voor techniek heeft? En die als missie heeft het draaien van mooie projecten, met een goed technisch en enthousiast team en een tevreden opdrachtgever en/of eindgebruiker? Neem dan contact met ons op.