Directievoering / toezichthouden

Voor private opdrachtgevers zoals projectontwikkelaars, verzorgen wij directievoering en toezicht. Onze toezichthouders en directievoerders beschikken niet alleen over uitgebreide theoretische kennis. Het zijn vooral ook mensen van de praktijk met een schat aan ervaring.

 

Toezichthouden

Tijdens de realisatiefase van een project zijn onze toezichthouders de ogen en oren van de opdrachtgever op de bouwplaats.

 

De werkzaamheden omvatten in hoofdzaak het bewaken of het bouwproces wat betreft kwaliteit en veiligheid verloopt zoals in het contract is overeengekomen en het vroegtijdig signaleren van eventuele uitvoeringsrisico’s.

 

Daarnaast is het bevorderen van een goede samenwerking tussen de verschillende partijen op de bouwplaats een belangrijke taak van de toezichthouder. We luisteren naar de opdrachtgever, maar ook naar de andere partijen. Zo voorkomen we dat verschillende partijen lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Begrip kweken voor elkaars standpunt, de praktische kant belichten en de menselijke kant van afspraken naar boven halen dragen ertoe bij dat partijen dichter bij elkaar komen.

 

Directievoering

De directievoerder verzorgt de de coördinatie en de toetsing of aan de overeenkomsten voldaan wordt. De werkzaamheden omvatten in hoofdzaak het bewaken of het bouwproces wat betreft planning en financiën verloopt zoals in het contract is overeengekomen. 

 

 Wilt u weten wat Jeras voor u kan betekenen? Neem gerust contact met ons op.

 

‘Vanaf het begin van een project duidelijkheid scheppen in de onderlinge verhoudingen en verwachtingen. Wederzijds begrip en respect creëren binnen de gestelde kaders en afspraken. Dat levert een goede samenwerking op’                               

Arjen Jeras

Projectmanager