Phase II Jumbo Offshore Hilli Episeyo: subsea soft yoke installation

 • Projecttitel:

  Projectondersteuning 'Phase II: subsea soft yoke installation Hilli Episeyo, Jumbo Offshore'

 • Opdrachtgever project:

  Jumbo Offshore

 • Uitvoerende organisatie(s):

  Jumbo Offshore / N-Sea

 • Contractvorm:

  n.v.t.

 • Looptijd project:

  2018 (Phase II)

 • Opdrachtgever Jeras:

  N-Sea

 • Looptijd inzet Jeras:

  Oktober 2018 - november 2018

Lees meer

Werkzaamheden project

In 2017 heeft Jumbo Offshore de eerste fase in het Hilli Episeyo project voor opdrachtgever 'Golar LNG' in Kameroen uitgevoerd. De tweede fase in dit project betreft het koppelen van Golar's eerste FLNG-unit met de in de eerste fase  gerealiseerde onderzeese anker, umbilical en gasleiding. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd voor de kust van Kribi, Kameroen. 

 

N-Sea is verantwoordelijk voor de voorbereiding, planning en uitvoering van  alle 'onderzeese' werkzaamheden. Voornaamste taak binnen deze verantwoording bestaat uit het koppelen van de de flexibele anker basis, ook wel 'Soft Yoke', met de Hilli Episeyo tanker. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door het koppelen van luchtzakken aan de centrale tank van de 'yoke', waardoor het gewicht van de 'yoke' voldoende afneemt om deze met behulp van de op de tanker aanwezige lieren en kabels te kunnen koppelen en te borgen in de sleuven,  aanwezig op de boeg van de tanker. 

Naast het koppelen van de 'yoke' met de tanker verzorgt N-Sea tevens de onderzeese assistentie voor het koppelen van de 'umbilical' en gasleiding. 

 

Jeras ondersteund het projectteam van N-Sea gedurende de cruciale periode in de voorbereiding tot uitvoering van het project. Werkzaamheden omvatten onder andere document beheersing, opstellen (concept) werkplannen, afstemmen management en technische dienst, waarborgen integrale actielijst, opstellen en bijhouden equipment lijst (t.b.v. transport naar Kameroen).   

 

Uitvoering van de werkzaamheden zijn gereed op 04 december 2017.