N307 Roggebot - Kampen

 • Projecttitel:

  N307 Roggebot - Kampen

 • Opdrachtgever project:

  Provincie Flevoland en Provincie Overijssel

 • Uitvoerende organisatie(s):

  Combinatie Roggebot

 • Contractvorm:

  UAV-GC 2005

 • Looptijd project:

  2021 - 2023

 • Opdrachtgever Jeras:

  Hillebrand ASK Romein

 • Looptijd inzet Jeras:

Lees meer

Werkzaamheden project

In opdracht van de provincie Flevoland en provincie Overijssel voert Combinatie Roggebot, bestaande uit Mobilis, Van Gelder en Van den Herik, het project N307 Roggebot-Kampen uit. Het project is onderdeel van twee grotere programma’s; ‘de weg van A tot Z’ gericht op de wegverbinding Alkmaar-Zwolle en het programma ‘Ruimte voor de Rivier IJsseldelta', gericht op waterveiligheid en natuurontwikkeling.

 

Het doel van het project is het verbeteren van de doorstroming en verkeersveiligheid op de N307, het verbeteren van de waterveiligheid in de regio IJsseldelta en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in het gebied. Kenmerkend in het project is de verbinding van de N307 met het watersysteem van het Vossemeer en Drontermeer.

Hillebrand ASK ROMEIN bouwt het val van de basculebrug inclusief bewegingswerk voor dit omvangrijke project.

 

Jeras Projectmanagement verzorgd de systems engineering voor Hillebrand ASK ROMEIN in de speciaal gebouwde Relatics omgeving. In deze online omgeving worden de eisen geverifieerd en gevalideerd.