Bouwrijp opleveren kavels Zuidbroek 138 te Bergambacht

 • Projecttitel:

  Bouwrijp opleveren kavels Zuidbroek 138 te Bergambacht

 • Opdrachtgever project:

  Particulier

 • Uitvoerende organisatie(s):

  nog niet gegund

 • Contractvorm:

 • Looptijd project:

 • Opdrachtgever Jeras:

  Particulier

 • Looptijd inzet Jeras:

Lees meer

Werkzaamheden project

Aan de Zuidbroek te Bergambacht wil de eigenaar een voormalig melkveehoudersbedrijf de opstallen slopen en de grond aanbieden als bouwkavels. De bestemmingsplanprocedure is nu bijna doorlopen waardoor het plan uitgevoerd kan gaan worden. Het plan omvat;

 • Het slopen van de ligboxstal en opslagschuur met onderliggende kelders
 • Verwijderen van de terreinverharding
 • Huisaansluitingen realiseren
 • Bouwkavels voorzien van toegangsbrug en weg
 • Grond afwerken

Jeras Projectmanagement heeft de vraag gekregen ervoor te zorgen dat de kavels bouwrijp opgeleverd kunnen worden. Het bouwrijp opleveren van grond is het algemeen verzorgen dat "het perceel is ontsloten en ontwaterd, dat het is aangesloten op nutsvoorzieningen, dat de grond niet is verontreinigd, dat er geen vreemde obstakels in de grond zitten en degelijke".

Dit project is bijzonder in complexiteit omdat verschillende aspecten de uitvoering van de sloopwerkzaamheden bemoeilijken. Zo hebben we hier te maken met slootdempingen met bouw- en sloopafval uit de jaren 80, asbest, een hoge grondwaterstand, complexe grondmechanica, kelders, huisaansluitingen, etc..

Jeras Projectmanagement is ingehuurd om dit gehele proces in goede banen te leiden en de werkzaamheden zo goed en kosteneffectief mogelijk uit te voeren.