Advies Contractmanagement Prestatiecontract Vast en Variabel onderhoud Oosterscheldekering

 • Projecttitel:

  Advies Contractmanagement Prestatiecontract Vast en Variabel onderhoud Oosterscheldekering

 • Opdrachtgever project:

  Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en Onderhoud

 • Uitvoerende organisatie(s):

  VolkerWessels Oosterscheldekering

 • Contractvorm:

  UAV-GC 2005

 • Looptijd project:

  Januari 2014 - December 2019

 • Opdrachtgever Jeras:

  Nehemia Projectmanagement

 • Looptijd inzet Jeras:

Lees meer

Werkzaamheden project

Voor Rijkswaterstaat PPO (Programma’s, Projecten en Onderhoud) voor het cluster Zee en Delta vervult Jeras Projectmanagement de rol van Adviseur Contract binnen het Prestatiecontract Vast en Variabel onderhoud Oosterscheldekering. De scope van het contract betreft het vaste, (klein) variabel en aanvullende onderhoudstaken/activiteiten en services binnen het areaal Oosterscheldekering:

 • Vaarwegen;
 • Groenvoorzieningen, bermen, oevers;
 • Civiele objecten;
 • Elektrotechnische installaties;
 • Werktuigbouwkundige installaties;
 • Adequaat storingsherstel.

Ondanks de robuuste bouw van de Oosterscheldekering, vragen alle kunstwerken en omliggende objecten voortdurend beheer en onderhoud.

Jeras Projectmanagement ondersteund het projectteam van Rijkswaterstaat in het ‘contractmanagement’ van het bovengenoemde prestatiecontract.

De werkzaamheden omvatten onder andere:

-          Uitvragen, beoordelen/controleren van meerwerken (VTW’s);

-          Toetsen, beoordelen/controleren van Werkplannen, en Af- en Opleverdossiers;

-          (formele) correspondentie met de opdrachtnemer (VISI) en intern binnen RWS;

-          Controle termijnstaten en opstellen prestatieverklaringen;

-          Organiseren en bijwonen van diverse overleggen.