Zonnepark Zierikzee

 • Projecttitel:

  Realisatie Zonnepark Zierikzee

 • Opdrachtgever project:

  Saman Groep B.V

 • Uitvoerende organisatie(s):

  'Goldbeck' en 'Van Gelder'

 • Contractvorm:

 • Looptijd project:

  Begin 2018 - Eind 2018

 • Opdrachtgever Jeras:

  Saman Groep

 • Looptijd inzet Jeras:

  Begin 2018 - Eind 2018

Lees meer

Werkzaamheden project

Aan de zuidelijke rand van het bedrijventerrein Zierikzee, op het terrein aan de Lange Slikweg, staat de realisatie van Zonnepark Zierikzee gepland.

 

In opdracht van Saman Groep B.V. wordt het terrein van 12,8 hectare omgevormd tot Zonnepark, voor het opwekken van duurzame zonne-energie. Door het plaatsen van tussen de 40.000 - 50.000 panelen op het terrein, zal het zonnepark een jaaropbrengts van ongeveer 14 miljoen kwh geven.

Deze jaaropbrengst is genoeg om 4200 huishoudens te kunnen voorzien van stroom, en dus een belangrijke stap naar een energieneutraal Schouwen-Duiveland in 2040.  

 

"Het is 10% van de totale energiebehoefte van Schouwen-Duiveland"

- Daniël Lodders, Algemeen Directeur Saman Groep B.V.

 

Jeras Projectmanagement is verantwoordelijk voor het Project- en Contractmanagement van voorbereiding, start, realisatie tot aan de oplevering van het Zonnepark Zierikzee. In het kort zal Jeras adviseren in het ontwerp voor de landschappelijke inpassing, begleiden van vergunning traject(en), voorbereidende onderzoeken, coördineren van partijen in de uitvoering en de uiteindelijke oplevering.   

 

Locatie en Landschappelijke Inpassing

Een van de meest vooraanstaande randvoorwaarden voor goedkeuring van de Gemeente Schouwen-Duiveland en om te kunnen voldoen aan de 'Verodering Ruimte' is een juiste landschappelijke inpassing van het Zonnepark. 

Vanwege het hoogte verschil is het perceel vanaf de Zeelandbrug goed zichtbaar. Om te waarborgen dat het Zonnepark de zichtlijn vanaf de Zeelandbrug niet in de weg komt te liggen, zal hier een grondwal worden gerealiseerd met daarop bomen en streekeigen beplanting.  Ook de andere zijden van het Zonnepark worden visueel afgeschermd middels bebossing. 

 

Jeras zal een centrale rol spelen in het ontwerp en onderzoeken in de aanloop naar de realisatie van deze civiel technische aanpassingen van het terrein. 

 

Zonne Energie

De overgang naar een duurzame energievoorziening is onvermijdelijk. Zeker in Zeeland zijn zon (en ook wind) steeds belangrijker voor onze energiebehoefte.    

Het ontwerp van het Zonnepark Zierikzee is zo'n manier opgezet om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de beschikbare ruimte. Zo worden de zonnepanelen op een hoogte van ongeveer 2 meter boven de grond aangebracht, op deze manier hoeven er geen paden aangelegd te worden, omdat er onder de constructie door gereden kan worden. De toegepaste PV panelen worden speciaal gefabriceerd in een geheel zwarte kleur, zodat er geen opvallende aluminium kleurige randen worden toegepast. De panelen zijn hierdoor anti-reflecterend, zodat er minder vermogenverlies is. 

 

In de media: