Nieuwbouw woonwijk De Lanen Zierikzee

 • Projecttitel:

  Nieuwbouw woonwijk De Lanen Zierikzee

 • Opdrachtgever project:

  V.O.F. De Lanen

 • Uitvoerende organisatie(s):

  Van Gelder bv – GMB bv

 • Contractvorm:

  UAV-GC 2005

 • Looptijd project:

  2006 – 2011

 • Opdrachtgever Jeras:

  V.O.F. De Lanen

 • Looptijd inzet Jeras:

  2006 – 2011

Lees meer

Werkzaamheden project

In bestemmingsplan Noorderpolder II "De Lanen" te Zierikzee, is een groot woningbouwproject gerealiseerd. Alle woningen zijn gebouwd in jaren 30 stijl.

 

Jeras heeft het projectmanagement verzorgd voor alle civieltechnische werkzaamheden  Wij hebben bouwvergaderingen geleid, onze opdrachtgever geadviseerd bij de uitvoering en beoordeling van de meer- en minderwerken, alsmede het verzorgen van de opleveringen.

In het voortraject hebben wij tevens zitting genomen in een team met de Gemeente Schouwen-Duiveland en Royal Haskoning bv, om het Europees aanbestedingstraject met inschrijving op basis van EMVI-criteria op de markt te brengen.