Modernisering corridorbediening Nautische Centrale Tilburg

 • Projecttitel:

  De modernisering van de corridorbediening en het meerjarig in stand houden van elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties behorende tot objecten op de Noord-Brabantse en Midden-Limburgse Kanalen

 • Opdrachtgever project:

  Rijkswaterstaat Dienst Noord-Brabant

 • Uitvoerende organisatie(s):

  Istimewa Elektrotechniek bv

 • Contractvorm:

  UAV-GC 2005

 • Looptijd project:

  2013 - 2015

 • Opdrachtgever Jeras:

  Istimewa Elektrotechniek bv

 • Looptijd inzet Jeras:

  Januari 2013– december 2014

Lees meer

Werkzaamheden project

Jeras is door Istimewa Elektro ingeschakeld om de volgende werkzaamheden uit te voeren:

 • Het voeren van het algehele projectmanagement;
 • Eindverantwoordelijk op financieel en technisch vlak;
 • Het verzorgen van de projectleiding van de civieltechnische werkzaamheden voor de aanleg van glasvezelbekabeling en bouwkundige werkzaamheden, namelijk de verbouwing en uitbreiding van de Nautische Centrale in Tilburg;
 • Assistentie verlenen bij de Systems Engineering (SE) alsmede het bouwen en vullen van de SE-tool in Relatics®.

 

In de media:

Artikel Cobouw: ‘Nautische centrale in Tilburg ingrijpend gemoderniseerd’