Sloop Congres- / Muziekcentrum en ’t Spiegeltheater

 • Projecttitel:

  Voorbereiding sloopwerkzaamheden Congres- / Muziekcentrum en ’t Spiegeltheater te Middelburg

 • Opdrachtgever project:

  Zorggroep 's Heeren Loo

 • Uitvoerende organisatie(s):

 • Contractvorm:

 • Looptijd project:

 • Opdrachtgever Jeras:

  Zorggroep 's Heeren Loo

 • Looptijd inzet Jeras:

Lees meer

Werkzaamheden project

Gelegen aan de rand van de nieuwbouwwijk Rittenburg in Middelburg bevindt zich het voormalig Muziek- en Congrescentrum en het Spiegeltheater. Momenteel deels in gebruik als (inventaris) opslag en uitvalsbasis van de facilitaire dienst; straks een locatie voor een nieuwe functie in eigendom van zorggroep ’s Heeren Loo (voormalig Arduin).

In opdracht van zorggroep ’s Heeren Loo verzorgt Jeras Projectmanagement alle voorbereidende werkzaamheden t.b.v. de sloop van de opstallen binnen het perceel.

Gezien het bouwjaar van de opstallen is er een asbestinventarisatie uitgevoerd. Daarnaast is de bodem onderzocht op verontreiniging en gezien de locatie naast het Toorenvliedtpark loopt er een onderzoek naar de aanwezige flora- en fauna.

Kortom; voldoende aspecten om rekening mee te houden in de aanloop naar de sloopwerkzaamheden.

Werkzaamheden van Jeras omvatten onder andere:

-          Verzamelen relevante informatie en documenten (oude bouwvergunningen, bestekstekeningen, onderzoeksrapportages etc.);

-          Vastleggen en specificeren van de werkzaamheden in een sloopbestek;

-          Opstarten traject afkoppelen nutsvoorzieningen;

-          Contracteren sloopaannemer;

-          Opstarten vergunningtraject (Gemeente Middelburg).