Renoveren W-installaties Haringvlietdam, Goereese sluis en Volkeraksluizen

 • Projecttitel:

  Het uitvoeren van de renovatie van de werktuigbouwkundige installaties van de Haringvlietdam, de Goereese sluis en de Volkeraksluizen.

 • Opdrachtgever project:

  Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en Onderhoud

 • Uitvoerende organisatie(s):

  Hollestelle Kranentechniek bv

 • Contractvorm:

  UAV-GC 2005

 • Looptijd project:

  2015 - 2019

 • Opdrachtgever Jeras:

  Hollestelle Kranentechniek bv

 • Looptijd inzet Jeras:

  Maart 2015 - heden

Lees meer

Werkzaamheden project

Het project omvat de renovatie van de werktuigbouwkundige installaties van de Haringvlietdam, Goereese Sluis en de Volkeraksluizen. In totaal zijn dit 17 spuisluizen en 5 schutsluizen. 

 

Jeras ondersteunt het projectteam van Hollestelle op de vakgebieden Systems Engineering en Projectengineering, en met het opstellen van diverse project- en werkplannen, waaronder het ProjectManagementPlan (PMP) alsmede de overall- en detailplanningen.

 

Onze taken zijn onder andere het opstellen en beheersen van de processen binnen het Technisch Management, met name het proces Verifiëren & Valideren. Daarnaast bouwen wij de workspace in Relatics® t.b.v. het verifiëren en valideren, evenals het beheren en vullen van deze SE-tool. Verder stellen wij verificatieplannen en keuringsplannen op, reviewen en schrijven wij werkplannen en ontwerpnota's.

Ook voeren wij verificaties uit d.m.v. verificatie- en keuringsrapporten.